• Polycarboxylate Ether Monomer HPEG /TPEG

    Поликарбоксилат эфирийн мономер HPEG / TPEG

    Поликарбоксилатын эфирийн өндөр түвшний ус бууруулагч нь кальцийн лигносульфонат ба нафталин сульфонат дээр суурилсан гурав дахь үеийн супер зөөлрүүлэгч юм. SUNBO PC-1030 бол үнэгүй урсгалтай, шүршиж хатаасан нунтаг бөгөөд хуурай нунтаг цацах тусгай технологиор сайжруулдаг.