• Defoamer

    Хөөсөнцөр

    GQ Defoamer нь поликарбоксилат супер зөөлрүүлэгч зориулалттай хэв гажилт юм. GQ defoamer нь хурдан, тогтвортой ажилладаг бөгөөд хөөс үүсэхээс удаан хугацаанд сэргийлж чаддаг.